کتاب محله ی گم شده

اثر پاتریک مودیانو از انتشارات افراز - مترجم: اصغر نوری-ادبیات فرانسه

هیچ‌وقت در پاریس، چنان گرمای شبانه‌ای را حس نکرده بودم، و همین موضوع حس غیرواقعی ‌بودنی را که در دل این شهرِ شبح‌وار تجربه می‌کردم، افزایش می‌داد. شاید خود من شبح بودم؟ دنبال چیزی می‌گشتم تا خودم را به آن بند کنم...‏


خرید کتاب محله ی گم شده
جستجوی کتاب محله ی گم شده در گودریدز

معرفی کتاب محله ی گم شده از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب محله ی گم شده


 کتاب پرنسیپ
 کتاب گذر از زمستان
 کتاب ایستگاه پایانی
 کتاب هستی و نیستی
 کتاب رزی کارپ
 کتاب خاطرات سوگواری