کتاب منطق گفتگویی میخائیل باختین

اثر تزوتان تودوروف از انتشارات مرکز - مترجم: داریوش کریمی-ادبیات فرانسه
خرید کتاب منطق گفتگویی میخائیل باختین
جستجوی کتاب منطق گفتگویی میخائیل باختین در گودریدز

معرفی کتاب منطق گفتگویی میخائیل باختین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب منطق گفتگویی میخائیل باختین


 کتاب زمان خیالی بیش نیست شکست خورده ها
 کتاب تعلیق
 کتاب جنگ داخلی در آمریکا
 کتاب مونتسکیو و روسو
 کتاب نشانه شناسی ادبی
 کتاب خطای نسل ها