کتاب وانهاده

اثر سیمون دوبووار از انتشارات مرکز - مترجم: ناهید فروغان-ادبیات فرانسه

زنی كه داستان پيرامون ماجرای او بنا شده، زنی است ساده و معمولی، كه گرچه با كنجكاوی می‌توان دريافت كه دوبووار گوشه‌های پراكنده‌ای از زندگی خود را در سرگذشت او گنجانيده است، اما در مجموع اين زن شباهتی به سيمون دوبووار روشن‌فكر و صاحب‌قلم و پرآوازه ندارد؛


خرید کتاب وانهاده
جستجوی کتاب وانهاده در گودریدز

معرفی کتاب وانهاده از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب وانهاده


 کتاب نمایش اسپانیایی
 کتاب ماه عسل
 کتاب تاریکی
 کتاب مرغان شب
 کتاب فرضیه کمونیسم
 کتاب مغازه ی خودکشی