کتاب ییلاق انگلیسی

اثر مارک دوگن از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: پرویز شهدی-ادبیات فرانسه

این رمان با دیگر آثار مارک دوگن تفاوتی بارز دارد. ییلاق انگلیسی را خیلی ساده می‌توان رمانی عاشقانه نامید، ولی نه یک رمان عاشقانه‌ی سبک و بی‌محتوا. نویسنده در این کتاب، فراز و نشیب‌های زندگی آدمی را بیان کرده که دچار سرگردانی است. او در عین این‌که همه گونه توقعی از زندگی و لذت‌هایش دارد، به درستی نمی‌داند دنبال چه می‌گردد، و این سرگشتگی، دودلی و تردیدهای هملت‌وار - که در جایی که باید تصمیم بگیرد و عمل کند، وا می‌ماند و موقعی که باید خویشتن‌داری به خرج دهد، دست به عمل می‌زند - به پریشانی و سرگردانی می‌رسد؛


خرید کتاب ییلاق انگلیسی
جستجوی کتاب ییلاق انگلیسی در گودریدز

معرفی کتاب ییلاق انگلیسی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ییلاق انگلیسی


 کتاب دست های آلوده
 کتاب ۱۴
 کتاب ردای یونانی
 کتاب مادلن در زیباترین صبح جهان
 کتاب کین
 کتاب حیوان اندیشمند